2015 NEDEN IŞIK YILI OLDU?
Birleşmiş Milletler (BM) 2015’i ‘ışık yılı’ olarak ilan etti. Çünkü çevrecilik serüveni yeni sorunlar, yeni örgütler, yeni ilkeler, yeni yasalar, yeni araştırma çalışmaları, yeni pazar arayışları, yeni üretim teknikleri, doğada yaratılan yeni tahribatlar, yeni kirlilikler olarak devam ediyor. Yeni çevre sorunumuz ‘ışık kirliği’ var gündemde. Aslında bunun iki farklı boyutu var. Birincisi, BM ışık ve ışık temelli teknolojilerde; küresel bilinçlenmeyi desteklemeyi, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmeyi ve çözümler sunmayı, enerji, eğitim, tarım ve sağlık alanlarında ışık bazlı teknolojilerin önemini vurgulamayı amaçlıyor. İkincisi ise ışık kirliliği ile mücadeleyi teşvik etmek istiyor. Işık kirliliğinin temelini oluşturan yanlış aydınlatmalara karşı doğru ve yenilikçi aydınlatma çözümleri, enerji tüketimini ve çevresel etkilerini azaltırken, aynı zamanda karanlık bir gökyüzünde evrenin güzelliğinin farkına varmamızı da sağlayacak.

2015 NEDEN IŞIK YILI OLDU?

Daikin Türkiye
Web Tasarım IDS