İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE DÜNYAYI NELER BEKLİYOR?
Pek çok canlı türü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak! Hatta bilim insanlarının tahminine göre (en iyi ihtimalle) 2050 yılına kadar dünya üzerindeki türlerin 4’te 1’i yok olacak! Canlı türlerinin yok olması elbette besin zincirini etkileyecek. Önce besin zincirinin en altındaki canlılar yok olacak, ardından onlarla beslenen avcıların nesli tükenecek.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDE DÜNYAYI NELER BEKLİYOR?

Şu an hali hazırda eriyen kutuplar nedeniyle deniz seviyesi yükselecek. Bu da yakın bir gelecekte buzulları tamamen eritecek, kıyılara yakın yerlerde yaşayanlar başka yaşam alanları bulmak zorunda kalacak. Bu durumda 13 milyon insanın evini kaybedeceği tahmin ediliyor. Deniz suyu sıcaklığının yükselmesine bağlı olarak deniz algleri yok olacak, bunun sonucunda planktonlar, morina balıkları, fok balıkları ve kutup ayılarının nesli tükenecek. Okyanuslardaki asidik derecenin artması okyanus ekosistemini komple değiştirecek, bu nedenle Avustralya’daki Büyük Set Resifi yok olacak! Hayır, amacımız sizi korkutmak değil. Tam tersi dünya için mücadeleye çağırmak. Yoksa çok yakın zamanda dünya ile vedalaşacağız. Yaşanabilecek bir dünya için, mevcut politikalar ve uygulamaların acilen değişmesi gerekiyor. Bilim insanları, liderleri karbon emisyonları konusunda verdikleri sözleri tutmaya ve karbon salımını bir an önce azaltmaya çağırıyor. Ancak karbon salımını azaltma sözünü veren ülkelerin karbon salımındaki payı yüzde 47,76. Düşünün, birtakım sorumlulukları alan ülkelerin minimum değeri bu! Gelişmekte olan diğer ülkelerse böyle bir sorumluluk dahi almıyor. İklim değişikliğiyle mücadele ya da iklim değişikliğine uyumun, tarım, ormancılık, sanayi, ulaştırma ve enerji sektörlerine ilişkin strateji ve politikalarda öncelikli olarak ele alınması gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları ile karar vericiler arasındaki diyalogun geliştirilmesi, iklim değişikliğine ilişkin doğru ve etkin strateji ile bu büyük faciaya dur diyebiliriz. Sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar önemli; ancak bireysel olarak da karbon

Daikin Türkiye
Web Tasarım IDS