OSMANLI’DA AİLE VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ
TARİHİ MİRASINDAN GETİRDİĞİ ÖRF VE ADETLERİ, İSLAM’LA ÇOK İYİ YOĞURAN TÜRKLER, SELÇUKLU VE OSMANLI İLE İNSANLIK TARİHİNE YENİ BİR KAVRAM TAKDİM EDER: OSMANLI MEDENİYETİ. BÖYLECE TOPLUMSAL DÜZEN VE KANUNLARA BİR DE İNSANİ KAVRAMLAR EKLERLER. OSMANLI DEVLETİ, TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMAK VE VATANDAŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE YÜRÜMESİNİ SAĞLAMAK İÇİN KANUNLAR GELİŞTİRMİŞTİ. HANGİ DİN VEYA GÖRÜŞTE OLURSA OLSUN, AİLE SİSTEMİNİN KORUNMASI TEMEL ALINARAK GELİŞTİRİLEN SOSYAL KANUNLAR, OSMANLI MEDENİYETİNİN TEMELİ OLDU.

OSMANLI’DA AİLE VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ

Osmanlı’da mahalle kurulurken din faktörü adeta merkez olmuştu. Her mahallenin merkezinde bir camii veya kilise

vardı. Evler, camileri veya kiliseleri sevgi kuşağı gibi sarar, böylece mabetler hayatın merkezine dönüşürdü. 19’uncu yüzyılın ilk çeyreğine kadar mahalleden sorumlu kişi mahalle cami imamıydı. II.Mahmud döneminde ise muhtarlık sistemine geçildi.Mabetler toplumun buluşma ve haber alma mekanlarıydı.
Daikin Türkiye
Web Tasarım IDS