OSMANLI'NIN TOPLUM YAPISI
ASYA STEPLERİNDEN GELİP, 3 KITAYA HAKİM OLAN OSMANLI, 6 ASIR BOYUNCA AYAKTA KALDI. OSMANLI DEVLETİ, ENERJİ VE GÜCÜNÜ ÜÇ TEMEL UNSURA BİNA ETMİŞTİ: MANEVİ TERBİYE, ASKERİ DİSİPLİN VE İLİM. BU DEĞERLER, TOPLUMUN DİĞER ÖZELLİKLERİYLE BİRLEŞİNCE ORTAYA MUAZZAM BİR YAPI ÇIKTI.

OSMANLI'NIN TOPLUM YAPISI

Osmanlı İmparatorluğu hangi ahlak, kültür ve karakter yapısına bina edildi? Bunun çok iyi incelenmesi ve analiz edilmesi gerekiyor. Tarih uzmanları ve sosyologların çözemediği mevzulardan biri, 400 çadırlık Kayı Boyu’nun, bir cihan devleti haline nasıl geldiği konusudur.

Mazisinden bir devlet mirası almadan, alt yapısı olmadan, dünyanın siyasi ve sosyal en karışık olduğu bir dönemde, Asya steplerinden gelip, 3 kıtaya hakim olan Osmanlı Devleti, enerji ve gücünü şüphesiz üç temel unsura binaetmişti: Manevi terbiye, askeri disiplin ve ilim. Devletin kuruluş aşamasında ve daha sonraki yıllarda sosyal, siyasi ve toplumsal ahlakın korunup, önemsenmesi 6 asır gibi uzun bir süre ayakta kalmasına sebep oldu. İçinde barındırdığı her din ve milletten insanları mutlu edebilecek sistemi nasıl kurduğu, günümüze kadar takdir ve merak edilen özellikler arasında yer alıyor. Osmanlı’nın vatanseverlik duygusu, din, devlet, padişah, aile, namus mefhumlarının kutsal sayılması üzerine kuruludur. Bu değerlerin korunması adına feda edilmeyecek hiçbir şey yoktur.

Şehit olmak gerekince de hiç tereddüt edilmezdi. Fetihlere katılamayanlar, mallarıyla katkıda bulunurlardı. Osmanlı toplumunda vakar, yani ağırbaşlı, ciddi ve mütevazı olmak çok önemliydi. 18’inci yüzyılda yaşayan İtalyan asker ve araştırmacı Kont Marsigli: “Türkler nadiren gülerler. Konuşmaları ciddidir. Kısa söz söylerler. Kendilerine de kısaca meram ifade edilmesini isterler” diye tanımlar o dönemin insanlarını.

1740 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda Ermeni Katolik bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Doğu Dilleri ve Tarihi Araştırmacısı Ignatius Mouradgea D’Ohsson ise şunları nakleder: “Osmanlılar, vakur, terbiyeli, edepli bir millettir. Terbiye ve nezaket kaidelerini hiç ihmal etmezler. Hangi sosyal tabakaya mensup olursa olsunlar, hareketlerinde açıkça vakar görünür.

OSMANLI’NIN TOPLUM YAPISI

Daikin Türkiye
Web Tasarım IDS