YENİÇERİLER VE SAMURAYLAR
TÜRK VE JAPON KÜLTÜRLERİNİN BİRBİRİNE OLAN BENZERLİKLERİNDEN SIKÇA SÖZ EDİLİR. AİLE KAVRAMI VE YAPILARI, AHLAKİ ÖĞELER, DİLBİLGİSİNDEKİ YAKINLIK BU TEZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLİR. HATTA DAHA DA İLERİ GİDİLEREK JAPONLARIN DA BİZ TÜRKLER GİBİ ORTA ASYA’DAN AT ÜZERİNDE GÖÇ EDEN BİR MİLLET OLDUĞU SÖYLENİR Kİ; BU DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA YAKIN BİR ETKİLEŞİM İÇERİSİNDE OLDUĞUMUZU GÖSTERİR.

YENİÇERİLER VE SAMURAYLAR

ok farklı coğrafyalarda yaşayan iki kültürün yani Türklerin ve Japonların birbirine benzeyen pek çok tarafı var. Aile kavramları, ahlaki değerleri, dilbilgisindeki yakınlık bunlardan birkaçı. Ancak bugün bu tür benzerliklerden ziyade, tarihe bakıldığında savaşçı yanları kuvvetli olan bu iki milletin ordularında çok önemli bir yere sahip olan askerlerinden ve onların benzerliklerinden bahsetmek istiyorum: Yeniçeriler ve Samuraylar. Bu iki askeri birlik, ordu içindeki en üst sınıfı oluşturur ve bütünüyle sultanlarına veya imparatorlarına bağlıdırlar. Kuruluş yılları her ne kadar farklı olsa da tarihten silinme yılları çok yakındır. Şimdi bu iki askeri grubun ortak yanlarına bir göz atalım; l Samuray kelimesi hizmet etmek manasına gelmekteydi; yani efendisine ölümüne sadakat ile hizmet ve itaat ederlerdi. Yeniçerilerin tüm ailesi, devleti ve sultanlarıydı ve onlara bir aile babasıymış gibi hürmet ederlerdi. Olanca güçleri ile tek amaçları sultanlarını kendi canları pahasına korumak ve savunmaktı.

Daikin Türkiye
Web Tasarım IDS